DIGITAL BOLAGSSTÄMMA

1.1 Nya regler
Här snart före jul har många annat i tankarna än bolagsstämmor. Förstås. Men
i Synchs bolagsrättsgrupp kan vi ändå inte undvika att börja planera för vårens
stämmosäsong.

En nyhet inför 2024 är regler om digitala bolagsstämmor. Från och med den 1
januari 2024 är det möjligt för aktiebolag, både privata och publika, att
bestämma att en bolagsstämma inte ska hållas på en fysisk plats, utan istället
genomföras digitalt. Möjligheten förutsätter emellertid stöd i bolagsordningen,
dvs ett bolag som vill utnyttja möjligheten måste först genomföra fysisk
bolagsstämma med beslut om att ändra bolagsordningen till att medge
digitala stämmor. Bolagsstämmor som sammankallas därefter kan hållas
digitalt enligt de förutsättningar som bolagsordningen ställer upp.

Lagstiftaren har lämnat stort utrymme för enskilda bolag att bestämma
formerna för genomförandet av digital bolagsstämma. En förutsättning är
emellertid att den digitala stämman, precis som fysiska stämmor, organiseras
på sådant sätt att alla aktieägare har möjlighet att delta och utöva sina
rättigheter. Det måste även finnas lämpliga rutiner för att identifiera deltagare
och för rösträkning. Kallelsen till en digital stämma ska innehålla uppgift om hur
aktieägarna går till väga för att delta.

1.2 Bolagsordningsbestämmelse

Vi förutser att åtskilliga bolag kommer passa på att ändra sina
bolagsordningar under vårens årsstämmor för att därefter disponera
möjligheten att kunna hålla bolagsstämma digitalt. Vi har erfarit att
Bolagsverket medger för bolag att redan nu, före årsskiftet, hålla stämma med
beslut om bolagsordningsbestämmelse om digital bolagsstämma – en
bestämmelse som emellertid inte kan börja tillämpas förrän efter den 1 januari
2024 och även behöver vara villkorad på så sätt i bolagsordningen.

Det finns stort utrymme att skräddarsy bolagsordningsbestämmelsen efter det
enskilda bolagets behov och förutsättningar. I bolagsordningen får tas in
närmare föreskrifter om hur en stämma som hålls digitalt ska eller får gå till. Det
är även möjligt att reglera att endast vissa typer av bolagsstämmor får
genomföras digitalt, t.ex extra bolagsstämmor.

Vi på Synch hjälper gärna till att utforma en anpassad bestämmelse som
sedan kan registreras vid Bolagsverket. En väldigt enkel
bolagsordningsbestämmelse skulle emellertid kunna utformas enligt följande.

Styrelsen får bestämma att bolagsstämma ska hållas digitalt.

1.3 Synchs team
Har ni frågor, vill diskutera vidare eller annars önskar biträde i frågor om digitala
stämmor eller överhuvudtaget kring bolagsstämma är ni förstås välkomna att
kontakta Synch genom t.ex någon av kontaktpersonerna nedan.

Mattias Anjou: mattias.anjou@synch.law 076-1269103
Andreas Börjesson: andreas.borjesson@synch.law 076-1761919
Cecilia McMeel: cecilia.mcmeel@synch.law 076-1761907

More from our team